Liturgiebord

Liturgie Assen-West 28 mei 2023,

Voorganger: ds. G.O. Sander

Welkom en mededelingen
Votum en Vredegroet
Zingen: Gezang 102b: 1 GK06
Gebed
Luisteren: Lopen op het water (Esmee en Sanne)
Lezing: Handelingen 2: 1 – 13
Luisteren: Kom, o Heilige Geest (Sela)
Tekst: Handelingen 2, 11b
Verkondiging ‘het wonder van Pinksteren’
Zingen: Gezang 217: 1, 3, 6 en 8 GK
Leefregels van de Heer
Zingen: Psalm 119: 30 GK
Dankgebed
Luisteren: Maranatha (Sela)
Inzameling van de gaven
Zingen: Opwekking 818
Zegen

Categories:

Tags:

Comments are closed

Recente reacties

Geen reacties om te tonen.