Liturgiebord

Voorganger: ds. A. van Harten-Tip

Mededelingen van de kerkenraden
Zingen: Psalm 122: 1 en 2 (LB)
Stil Gebed
Votum en Groet
Zingen: Gezang 255: 1 (LvK)
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Lezen: Genesis 1: 1 en 2 en 2: 1-7 (herziene Statenvertaling)
Zingen: Gezang 1 (LvK)
Lezen: 1 Kor.12: 4-11 (HSV)
Zingen: Gezang 105: 1, 2, 5, 8 (GK06)
Lezen: Johannes 14: 15-17 (HSV)
Zingen: Gezang 105: 9 (idem)
Verkondiging Zondqg 20 vraag 53
Zingen: Gezang 242: 1, 2 (LvK)
Geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel
Zingen: Gezang 242: 3 (LvK)
Gebeden
Collecte voor Dorcas
Zingen: Psalm 33: 7 en 8 (LB)
Zegen
Zingen: Gezang 44: 3 (LB)

Categories:

Tags:

Comments are closed

Recente reacties

Geen reacties om te tonen.