Liturgiebord

Voorganger: ds. W. Jagersma

Welkom
Votum en groet
Gezang 167: 1-3 GK06 (Samen in de naam van Jezus)
Gebed
Lezen: Handelingen 2: 14-21 en 37-42
Psalm 117 NPB
Preek
Opwekking 343 (Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart)
Geloofsbelijdenis: GK 175b (Ik geloof in God de Vader)
Gebed
Collecte
Psalm 68: 8 GK
Zegen

Categories:

Tags:

Comments are closed

Recente reacties

Geen reacties om te tonen.