Liturgiebord

Voorganger: ds. R. Sietsma

Stil gebed
Votum en groet
Z. LB Ps 104:7 en 8 Heer hoe groot…
Gebed
Lezen: Joh 3:1-13
Z. LB 687: 1 en 3
DL III/IV par 11-13 De wedergeboorte.
Preek
Z. LB 346, Roept God een mens tot leven (vers 1-8)
Dankgebed
Collecte
Belijdenis van Nicea
Z. LB 675, Geest van hierboven (geheel)
Zegen, amen.

Categories:

Tags:

Comments are closed

Recente reacties

Geen reacties om te tonen.