• Maranathakerk
 • Bijbel
 • kinderen
 • Gemeente
 • Samen..........
 • De "Maranathakerk"is ons kerkgebouw
 • Bij ons staan de Bijbel en de sacramenten centraal
 • Ook voor de kinderen is er veel aandacht
 • Voor de hele gemeente worden veel dingen georganiseerd
 • Samen...........

Nadenker

 • Wees een levensgenieter! Hij stierf voor ons, laten wij voor Hem leven...

 • Al is de haat nog zo groot, Gods liefde is altijd groter.

 • Is het gebed uw stuurwiel of uw reservewiel?

 • Het geloof is een stok om op te leunen, niet om anderen mee te slaan.

 • Toen je geboren werd, huilde je en veherheugde de wereld zich.
  Leef je leven zo dat als je sterft, de wereld huilt en jij je verheugd.

 • Je bent niet kostbaar omdat God van je houdt, maar God houdt van je omdat je kostbaar bent.

 • Ik geloof in God zoals een blinde gelooft in de zon: niet omdat hij haar ziet, maar omdat hij haar voelt.

 • Het is niet de kracht dat we nooit vallen, maar dat we telkens weer op mogen staan.

 • Als je niet kunt slapen ga dan geen schaapjes tellen, maar ga met de Herder praten.

 • Praten met God is belangrijker dan Hem begrijpen.

 • Ons geloof wankelt wel eens, maar Gods trouw nooit.

 • Wie Jezus wil volgen moet Hem dan ook voor laten gaan

 • Meet de weg die u gaat niet in kilometers, maar in mooie momenten.

 • Als iemand bidt om geduld, denk je dat God hem geduld zal geven?
  Of zal God hem in een situatie brengen waarin hij geduldigheid kan leren?

 • Wat je aan Jezus geeft, ben je niet kwijt.

Stichting afbouw Kampen

Het evangelie van Jezus Christus is goed nieuws voor iedereen. De Theologische Universiteit Kampen werkt in dienst van dat goede nieuws en heeft een prachtige missie: vanuit gereformeerd perspectief nadenken over het evangelie en over een leven voor God dat daardoor gestempeld is.
Vanuit die drive houden we ons in Kampen bezig met theologisch onderzoek. Ook al zijn we een relatief kleine instelling, toch wordt er veel werk verzet. Om anderen te kunnen laten delen in de resultaten van dat onderzoekswerk, worden artikelen en boeken geschreven. Publiceren van al dat denkwerk kost echter geld. Soms zijn grote wetenschappelijke uitgevers bereid zelf het risico te dragen, maar vaker vragen ze van de auteurs een forse bijdrage om publicatie te realiseren.

Stichting Afbouw speelt een belangrijke rol in het hooghouden van de wetenschappelijke uitstraling van onze universiteit. Deze stichting, opgericht op 11 december 1957 en statutair gevestigd te Kampen, wil de gereformeerde theologische wetenschap bevorderen door publicaties mogelijk te maken van mensen die aan de TU Kampen onderzoek doen. Dankzij de fondsen van Stichting Afbouw kunnen dissertaties en andere belangrijke publicaties gedrukt worden. De dissertaties krijgen vervolgens een plek in de collectie van een groot aantal universiteiten. Zij staan vermeld in hun online catalogi. De kans dat anderen de onderzoeksresultaten van de TU Kampen bestuderen, neemt dus toe. En dat is het doel van publiceren.

Ook in een tijd van digitalisering blijft het uitgeven van boeken van grote waarde. En ja: “Er komt geen einde aan het aantal boeken dat geschreven wordt,” aldus de Prediker, “en veel lezen mat het lichaam af”. De wetenschap deelt in het zwoegen en zweten van Genesis 3. Stichting Afbouw wil deze pijn verlichten met haar gulle ondersteuning van gereformeerde theologie. U kunt meehelpen met een gift of legaat. Alle bijdragen zijn welkom!

Website: www.stichtingafbouw.nl