kalender

Liturgie

Liturgie Zondag 24 maart 2019

Morgendienst  9.30 uur: ds. GO. Sander
Welkom en mededelingen
Zingen:Opwekking 464
Votum en Vredegroet
Zingen:  Psalm 138 : 1 en 2
De Tien Woorden van de Heer
Zingen:  GK 246 als gebed
Kinderen naar de kinderkring
Lezing: Hosea 6: 1 - 6
Lezing: Matteus 9: 9 - 13
Zingen: Psalm 40: 3 en 4
Preek over Matteus 9: 13
                        'barmhartigheid wil Ik, geen offers'
Zingen:  Opwekking 461
Dankgebed en voorbede
Kinderen terug van de kinderkring
Terugkoppeling
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 34: 8
Zegen.

Middagdienst: 16.30 uur ds. E.J. Meijer
Votum en vredegroet
Zingen: GK 177        
Gebed
Schriftlezing: Hebreeën 3: 1 – 4: 13
Zingen: Liedboek 538
Preek over Rechters 12: 8 – 15  
Zingen: GK 163        
Dankgebed
Collecte
Zingen: GK 228        
Zegen