kalender

Liturgie


Liturgie zondag 20 januari 2019

Morgendienst 9.30 uur: ds. GO. Sander
Welkom en mededelingen
Moment van stilte
Votum (gezongen) en Vredegroet
Zingen: Opwekking 715         
Gebed
Kinderen naar de kinderkring
Lezing: Galaten 3: 19 - 26                  
Lezing: 2 Korinte 2: 14 – 3: 6             
Zingen: Psalm 19: 3
Tekst: 2 Korinte 3: 6
Verkondiging
Zingen: Liedboek 675
De Tien Woorden van de Heer
Zingen: Psalm 119: 1 en 8
Gebed en voorbede
Kinderen terug van de kinderkring
Terugkoppeling
Inzameling van de gaven
Zingen: Opwekking 710
Zegen

Middagdienst 16.30 uur: ds. A.J. van Zuijlekom
Welkom en mededelingen
Votum en zegengroet
Zingen: Psalm 131: 1, 2 en 3
Gebed
Schriftlezing: Jesaja 25: 6 - 12
Zingen: Opwekking 769
Schriftlezing: Lukas 5: 17 - 27
Zingen: Opwekking 767
Preek over Lukas 5: 27 - 32
Zingen: Psalm 22: 4 en 6
Gebed
Inzameling gaven
Belijdenis van het geloof
Zingen: Gezang 163
Zegen