Nadenker

 • Is het gebed uw stuurwiel of uw reservewiel?

 • Het is niet de kracht dat we nooit vallen, maar dat we telkens weer op mogen staan.

 • Als iemand bidt om geduld, denk je dat God hem geduld zal geven?
  Of zal God hem in een situatie brengen waarin hij geduldigheid kan leren?

 • Wat je aan Jezus geeft, ben je niet kwijt.

 • Wie Jezus wil volgen moet Hem dan ook voor laten gaan

 • Je bent niet kostbaar omdat God van je houdt, maar God houdt van je omdat je kostbaar bent.

 • Wees een levensgenieter! Hij stierf voor ons, laten wij voor Hem leven...

 • Als je niet kunt slapen ga dan geen schaapjes tellen, maar ga met de Herder praten.

 • Ik geloof in God zoals een blinde gelooft in de zon: niet omdat hij haar ziet, maar omdat hij haar voelt.

 • Al is de haat nog zo groot, Gods liefde is altijd groter.

 • Ons geloof wankelt wel eens, maar Gods trouw nooit.

 • Praten met God is belangrijker dan Hem begrijpen.

 • Toen je geboren werd, huilde je en veherheugde de wereld zich.
  Leef je leven zo dat als je sterft, de wereld huilt en jij je verheugd.

 • Het geloof is een stok om op te leunen, niet om anderen mee te slaan.

Avonddienst 11 oktober 2020(de allerlaatste) ds.G.O Sander

Bijzonderheid: afscheid Maranathakerk
Welkom en mededelingen
Zingen: U brengt ons samen [Sela] Zang
Zingen: Opwekking 715 YouTube
Moment van stilte
Votum: Onze hulp en onze verwachting [Sela]Zang
Vredegroet
Zingen: Psalm 100
Tien woorden van de Heer
Zingen: Liedboek 364 YouTube
Gebed
Zingen: Psalm 125: 1, 2 en 3
Moment voor de kinderen
Zingen: Hoor de vogels zingen weer YouTube
Zingen: Gezang 250
Lezing: Exodus 3: 13 - 16
Lezing: Psalm 84
Lezing: 1 Petrus 2: 4 - 6
Zingen: Psalm 84: 1 en 2
Verkondiging
Zingen: Psalm 84: 5 en 6
Dankgebed en voorbede
Zingen: Liedboek 913: 1
Luisteren: Toekomst vol van hoop Jacob en Nora Janssen
Belijdenis van het geloof
Zingen: Liedboek 416
Zegen
Zingen: Opwekking 710