Nadenker

 • Als je niet kunt slapen ga dan geen schaapjes tellen, maar ga met de Herder praten.

 • Wat je aan Jezus geeft, ben je niet kwijt.

 • Als iemand bidt om geduld, denk je dat God hem geduld zal geven?
  Of zal God hem in een situatie brengen waarin hij geduldigheid kan leren?

 • Al is de haat nog zo groot, Gods liefde is altijd groter.

 • Wees een levensgenieter! Hij stierf voor ons, laten wij voor Hem leven...

 • Het geloof is een stok om op te leunen, niet om anderen mee te slaan.

 • Het is niet de kracht dat we nooit vallen, maar dat we telkens weer op mogen staan.

 • Praten met God is belangrijker dan Hem begrijpen.

 • Ik geloof in God zoals een blinde gelooft in de zon: niet omdat hij haar ziet, maar omdat hij haar voelt.

 • Je bent niet kostbaar omdat God van je houdt, maar God houdt van je omdat je kostbaar bent.

 • Wie Jezus wil volgen moet Hem dan ook voor laten gaan

 • Is het gebed uw stuurwiel of uw reservewiel?

 • Ons geloof wankelt wel eens, maar Gods trouw nooit.

 • Toen je geboren werd, huilde je en veherheugde de wereld zich.
  Leef je leven zo dat als je sterft, de wereld huilt en jij je verheugd.

Morgendienst 11 oktober 2020 ds G.O Sander

Bijzonderheid: afscheid Maranathakerk
Welkom en mededelingen
Zingen: U brengt ons samen [Sela] Zang
Zingen: Opwekking 715 YouTube
Moment van stilte
Votum: Onze hulp en onze verwachting [Sela]Zang
Vredegroet
Zingen: Psalm 100
Tien woorden van de Heer
Zingen: Liedboek 364 YouTube
Gebed
Zingen: Psalm 125: 1, 2 en 3
Moment voor de kinderen
Zingen: Hoor de vogels zingen weer YouTube
Zingen: Gezang 250
Lezing: Exodus 3: 13 - 16
Lezing: Psalm 84
Lezing: 1 Petrus 2: 4 - 6
Zingen: Psalm 84: 1 en 2
Verkondiging
Zingen: Psalm 84: 5 en 6
Dankgebed en voorbede
Zingen: Liedboek 913: 1
Luisteren: Toekomst vol van hoop Jacob en Nora Janssen
Belijdenis van het geloof
Zingen: Liedboek 416
Zegen
Zingen: Opwekking 710