kalender

Live uitzending

 

Iedere zondagmorgen om 9:30 uur en ieder zondagmiddag om 16:30 uur worden er kerkdiensten uitgezonden, ook worden er door de week en 's avonds bijzondere diensten uitgezonden.

 

Problemen met bekijken van de livestream?

Gebruik je Google Chrome en krijgt je de foutmelding
'Error loading player. No playable sources found´?

Probeer dan eens het volgende:
- voer in de adresbalk in: chrome://settings/content
- scroll naar het kopje 'Flash'
- zet een vinkje voor 'Toestaan dat sites Flash uitvoeren'
- klik op 'Gereed'
- sluit Chrome af en start deze opnieuw

Helpt dit niet?
Controleer of je wel de laatste versie van Adobe Flash Player gebruikt.
Deze is te installeren via vanaf https://get.adobe.com/nl/flashplayer/
 

Liturgie

Liturgie Zondag 9 december 2018

Morgendienst 09:30 uur
Welkom en mededelingen
Aansteken van de tweede adventskaars
Lezing:     psalm 80, 1 - 4 en 18 - 20 (
Zingen:     psalm 80: 1   
Moment van stilte
Votum
Zingen:        psalm 121: 1   
Vredegroet
Zingen:     psalm 121: 4    
De Tien Woorden van de Heer
Zingen:     psalm 111: 6   
Schuldbelijdenis en gebed om de opening van het Woord
Koor zingt:    Als het duister is  (Sela)
Lezing:        Jesaja 40, 1 – 11            
Lezing:        Johannes 1, 19 - 34
Zingen:        lied 126: 1 en 2   
Tekst:        Johannes 1, 19a en 34b  
Verkondiging
Zingen:        gezang 109: 1, 3 en 4  
Gebed en voorbede
Inzameling van de gaven
Koor zingt:    Wacht op de Heer  (Sela)
Zingen:        lied 118: 1 en 2   
Zegen


Middagdienst 16:30 uur
Mededelingen
Votum + Zegengroet.
Antwoordlied:    Psalm 33 : 1, 2, 8   
Gebed
Amenlied: Liedboek 328 : 1
Preek = incl. Tekst + Bijbellezingen in de preek    
Zondag 8 H.C.
Amenlied: Liedboek 457 : 1, 2, 3, 4
Geloofsbelijdenis: NICEA
Amenlied: Gezang 141 : 1, 2, 3    
Gebed
Collecte        
Slotzang: Psalm 72 : 10
Zegen