kalender

Live uitzending

Let op! In verband met een defect aan het camerasysteem werkt de besturing van de camera's helaas niet meer. Daardoor kunnen we momenteel maar 3 vaste posities in beeld brengen. We hopen dat dit op korte termijn gerepareerd kan worden. Excuses voor het ongemak!

Iedere zondagmorgen om 9:30 uur en ieder zondagmiddag om 16:30 uur worden er kerkdiensten uitgezonden, ook worden er door de week en 's avonds bijzondere diensten uitgezonden.

 

Problemen met bekijken van de livestream?

Gebruik je Google Chrome en krijgt je de foutmelding
'Error loading player. No playable sources found´?

Probeer dan eens het volgende:
- voer in de adresbalk in: chrome://settings/content
- scroll naar het kopje 'Flash'
- zet een vinkje voor 'Toestaan dat sites Flash uitvoeren'
- klik op 'Gereed'
- sluit Chrome af en start deze opnieuw

Helpt dit niet?
Controleer of je wel de laatste versie van Adobe Flash Player gebruikt.
Deze is te installeren via vanaf https://get.adobe.com/nl/flashplayer/
 

Liturgie

Liturgie Pasen zondag 21 april 2019

Morgendienst 9.30 uur. Ds. GO. Sander
Bijzonderheid: bediening van de doop aan Johannes Mattias Huberts
Welkom en mededelingen
Stil gebed
Votum (gezongen) en Vredegroet
Zingen:  Zo lief had God de Vader ons        koor
Zingen:           Gezang 95: 3 GK 2006
De Tien Woorden van de Heer
Zingen:   Psalm 118: 10
Bediening van de doop aan Johannes Mattias Huberts
Lezing formulier 1
Gebed
Vragen aan de doopouders
Zingen:           Jezus is de Goede Herder
Bediening van de doop
Zingen:           Wonderlijk Sela
Opwekking aan de gemeente
Dankgebed
Lezing:           Marcus 16: 1 - 16
Lezing:           Romeinen 6: 1 - 11
Zingen: GK 178
Tekst:  Romeinen 6: 5
                        'als wij delen in zijn dood
                        zullen we ook delen in zijn opstanding'
Preek
Zingen:  Dooplied Sela
Dankgebed en voorbede
Inzameling van de gaven
Luisteren: Forever Kari Jobe
Zingen:  KB 209
Zegen

Middagdienst: 16.30 uur ds. A.J. van Zuijlekom
Welkom en mededelingen
Stil gebed
Votum (gezongen) en groet
Zingen: GK 206: 1, 2, 4, 5 en 7
Gebed
Schriftlezing: Lukas 24: 1 - 12
Zingen: GK 94: 1 en 2
Preek over Lukas 24: 12
Zingen: GK 94: 3 en 6
Dankzegging en voorbede
Inzameling gaven
Zingen: Psalm 16: 3, 4 en 5
Geloofsbelijdenis
Zingen: GK 96:1, 2, 3, 7 en 9
Zegen; amen gezongen Liedboek 456:3