kalender

Live uitzending

   

Iedere zondagmorgen om 9:30 uur en ieder zondagmiddag om 16:30 uur worden er kerkdiensten uitgezonden, ook worden er door de week en 's avonds bijzondere diensten uitgezonden.

 

Problemen met bekijken van de livestream?

Gebruik je Google Chrome en krijgt je de foutmelding
'Error loading player. No playable sources found´?

Probeer dan eens het volgende:
- voer in de adresbalk in: chrome://settings/content
- scroll naar het kopje 'Flash'
- zet een vinkje voor 'Toestaan dat sites Flash uitvoeren'
- klik op 'Gereed'
- sluit Chrome af en start deze opnieuw

Helpt dit niet?
Controleer of je wel de laatste versie van Adobe Flash Player gebruikt.
Deze is te installeren via vanaf https://get.adobe.com/nl/flashplayer/
 

Liturgie

Liturgie  Zondag 13 oktober 2019

Morgendienst: 9.30 uur ds. GO. Sander
Welkom en mededelingen
Moment van stilte
Votum (gesproken) en Vredegroet
Zingen: Psalm 99: 1, 4 en 8
Tien Woorden van de Heer
Zingen: Opwekking 595
Gebed
[kinderen naar de kinderkring]
Zingen: Psalm 25: 2
Lezing: 2 Samuel 24: 1 - 14
Zingen: Gezang 237: 3
Lezing: 2 Samuel 24: 15 - 25
Preek over 2 Samuel 24, 25
Zingen: Psalm 85: 1, 3 en 4
Bijdrage van de Oekrainecommissie
Gebed
[kinderen terug van kinderkring]
[terugkoppeling]
Inzameling van de gaven
Zingen: Ga nu heen in vrede (Johannes de Heer)
Zegen

Middagdienst: 16.30 uur ds. A.J. van Zuijlenkom
Mededelingen kerkenraad
Votum en  zegengroet
Zingen: Psalm 123
Gebed
Schriftlezing: Nehemia 3: 33 - 4: 17
Zingen: Psalm  35: 1 en 2
Verkondiging
Zingen: Liedboek 1010
Dankzegging en voorbede
Inzameling gaven
Geloofsbelijdenis: Gezang 177
Zegen