Liturgie

Liturgie zondag 2 oktober 2022

GKv Assen-West; 08.30 uur; 

Voorganger: F.H. Folkerts
Welkom en mededelingen

Votum en Groet

Lied: Gezang 70: 1, 2 en 3 (GK 2006)

Leefregels: Deuteronomium 5

Lied: Gezang 168

Gebed

Start kinderkring

Schriftlezing: Deuteronomium 28: 58 – 68 

Lied: Psalm 6: 1, 2 en 3 (LB) 

Tekst: Deuteronomium 4: 25 – 31

Verkondiging: de ballingschap aangekondigd, al vóór de intocht

Lied: Gezang 753 (LB)
1A, 2M, 3V, 4M, 5V, 6A
(terugkeer kinderkring)

Gebeden

Collecte

Lied: Psalm 85 (DNP)

Zegen