Liturgie

 Liturgie zondag 16 mei 2021

 

Welkom en mededelingen

Votum  en vredegroet

Zingen: Psalm 47: 1 en 2 NPB

Gebed

Zingen: Liedboek 314

Lezing: Psalm 110

Tekst: Zondag 19 HC

Zingen: Psalm 110: 1, 2, 5 en 6

Verkondiging

Zingen: Gezang 215: 3, 4 en 5

Dankgebed en voorbede

Inzameling van de gaven

Zingen: Gezang 233 GK (2x)

Zegen