kalender

Liturgie

Liturgie zondag 11 april

Voorganger: ds. F.J. Bijzet

Mededelingen

Votum en zegengroet

Zingen: Psalm 30:1 (eerste twee regels) en 2 (laatste vier regels) Als één vers!

Lezing van Gods wet volgens:

Kolossenzen 3: 1 - 10, 16 en 20 - 21

Zingen: Psalm 19: 5

Gebed

Lezen: 1 Korintiërs 15: 1 - 4, 12  -22 en 55 - 57

Zingen: Gezang(oud) 95: 2, 3 en 4

Verkondiging over 1 Korinte 15: 55 - 57

Zingen: Liedboek (oud) 217: 1 - 4

Geloofsbelijdenis: Gezang (oud) 79b

Collecte

Zingen: Gezang 209: 3

Zegen