kalender

Liturgie

Liturgie  Zondag 13 oktober 2019

Morgendienst: 9.30 uur ds. GO. Sander
Welkom en mededelingen
Moment van stilte
Votum (gesproken) en Vredegroet
Zingen: Psalm 99: 1, 4 en 8
Tien Woorden van de Heer
Zingen: Opwekking 595
Gebed
[kinderen naar de kinderkring]
Zingen: Psalm 25: 2
Lezing: 2 Samuel 24: 1 - 14
Zingen: Gezang 237: 3
Lezing: 2 Samuel 24: 15 - 25
Preek over 2 Samuel 24, 25
Zingen: Psalm 85: 1, 3 en 4
Bijdrage van de Oekrainecommissie
Gebed
[kinderen terug van kinderkring]
[terugkoppeling]
Inzameling van de gaven
Zingen: Ga nu heen in vrede (Johannes de Heer)
Zegen

Middagdienst: 16.30 uur ds. A.J. van Zuijlenkom
Mededelingen kerkenraad
Votum en  zegengroet
Zingen: Psalm 123
Gebed
Schriftlezing: Nehemia 3: 33 - 4: 17
Zingen: Psalm  35: 1 en 2
Verkondiging
Zingen: Liedboek 1010
Dankzegging en voorbede
Inzameling gaven
Geloofsbelijdenis: Gezang 177
Zegen