kalender

Liturgie

Liturgie zondag 17 februari 2019

Morgendienst 9.30 uur ds. GO.Sander
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 93
Moment van stilte
Votum en Zegengroet
Zingen: Psalm 65: 1 en 4
De Tien Woorden van de Heer
Zingen: KB 168 als gebed
Lezing: Marcus 4: 35 - 41
Moment voor de kinderen
Zingen: Gezang 239 KB canon 2x
Verkondiging
Zingen: Liedboek 103c: 1 en 3
Dankgebed en voorbede
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 42: 3 en 5
Zegen.

Middagdienst: 16.30 uur ds. R. IJbema
Votum & groet
Zingen: Psalm 98: 1, 2 en 3
Gebed
Bijbellezing: Zondag 11
Zingen: Psalm 62: 1, 5 en 6
Preek over 1 Timoteüs 2: 1 - 7
Zingen: Liedboek 157a: 1, 3 en 4
Belijdenis van het geloof
Zingen: Psalm 8A
Gebed
Collecte
Zingen: Liedboek 159a
Zegen