kalender

Liturgie

Liturgie zondag 20 juni 2021

Welkom en mededelingen jongere

Zingen: Halleluja, Vader Erik en Cor

Moment van stilte

Bemoediging en groet

Zingen: Breng ons samen (Sela)

Leefregel   jongere

Zingen: Psalm 105: 3 en 5 GK

Bediening van de doop aan Jonathan Stef van der Laan

Onderwijs (form 3)

  Presentatie

  Onderwijs

  Vader, Zoon en Geest

  Doopgedachtenis

  Gebed

Vragen aan de ouders

Bediening van de doop

Zingen: Gods zegen voor jou (Sela)

Oproep aan de gemeente

Dankgebed

Bijdrage van de jongeren

Zingen: 10.000 redenen jongeren

Lezing:  1 Korinte 10, 23 – 33 BGT jongere

Lezing:  Filippenzen 4, 4 – 9 BGT jongere

Verkondiging

Zingen: Gezang 177: 3 en 4 GK

Mededeling van overlijden van zr Jelkje Wanningen – van Biessum

Zingen:  Psalm 8a: 3 GK

Dankgebed en voorbede jongere (deel v gebed)

Inzameling van de gaven jongere

Lied: Met U alleen Jacob en Norah Janssen

Zingen: Opwekking 553

Zegen.