kalender

Liturgie

Liturgie Zondag 9 december 2018

Morgendienst 09:30 uur
Welkom en mededelingen
Aansteken van de tweede adventskaars
Lezing:     psalm 80, 1 - 4 en 18 - 20 (
Zingen:     psalm 80: 1   
Moment van stilte
Votum
Zingen:        psalm 121: 1   
Vredegroet
Zingen:     psalm 121: 4    
De Tien Woorden van de Heer
Zingen:     psalm 111: 6   
Schuldbelijdenis en gebed om de opening van het Woord
Koor zingt:    Als het duister is  (Sela)
Lezing:        Jesaja 40, 1 – 11            
Lezing:        Johannes 1, 19 - 34
Zingen:        lied 126: 1 en 2   
Tekst:        Johannes 1, 19a en 34b  
Verkondiging
Zingen:        gezang 109: 1, 3 en 4  
Gebed en voorbede
Inzameling van de gaven
Koor zingt:    Wacht op de Heer  (Sela)
Zingen:        lied 118: 1 en 2   
Zegen


Middagdienst 16:30 uur
Mededelingen
Votum + Zegengroet.
Antwoordlied:    Psalm 33 : 1, 2, 8   
Gebed
Amenlied: Liedboek 328 : 1
Preek = incl. Tekst + Bijbellezingen in de preek    
Zondag 8 H.C.
Amenlied: Liedboek 457 : 1, 2, 3, 4
Geloofsbelijdenis: NICEA
Amenlied: Gezang 141 : 1, 2, 3    
Gebed
Collecte        
Slotzang: Psalm 72 : 10
Zegen