kalender

Liturgie

Liturgie zondag 10januari 2021

 

Votum en groet

Zingen: Psalm 116:1 en 10
Gebed
Lezen:
Lucas 2: 22 - 35
Zingen: Psalm 116: 8
Preek over Lucas 2: 29 - 32
Amenlied: LB 159A: 1en 2
Gesproken Geloofsbelijdenis
Zingen: Opwekking 580
Dankgebed
Collecte
Slotlied:
 Joh. de Heer 523
Zegen