• Maranathakerk
 • Bijbel
 • kinderen
 • Gemeente
 • Samen..........
 • De "Maranathakerk"is ons kerkgebouw
 • Bij ons staan de Bijbel en de sacramenten centraal
 • Ook voor de kinderen is er veel aandacht
 • Voor de hele gemeente worden veel dingen georganiseerd
 • Samen...........

Nadenker

 • Is het gebed uw stuurwiel of uw reservewiel?

 • Praten met God is belangrijker dan Hem begrijpen.

 • Ons geloof wankelt wel eens, maar Gods trouw nooit.

 • Wat je aan Jezus geeft, ben je niet kwijt.

 • Toen je geboren werd, huilde je en veherheugde de wereld zich.
  Leef je leven zo dat als je sterft, de wereld huilt en jij je verheugd.

 • Ik geloof in God zoals een blinde gelooft in de zon: niet omdat hij haar ziet, maar omdat hij haar voelt.

 • Wie Jezus wil volgen moet Hem dan ook voor laten gaan

 • Meet de weg die u gaat niet in kilometers, maar in mooie momenten.

 • Al is de haat nog zo groot, Gods liefde is altijd groter.

 • Het geloof is een stok om op te leunen, niet om anderen mee te slaan.

 • Wees een levensgenieter! Hij stierf voor ons, laten wij voor Hem leven...

 • Je bent niet kostbaar omdat God van je houdt, maar God houdt van je omdat je kostbaar bent.

 • Als je niet kunt slapen ga dan geen schaapjes tellen, maar ga met de Herder praten.

 • Het is niet de kracht dat we nooit vallen, maar dat we telkens weer op mogen staan.

 • Als iemand bidt om geduld, denk je dat God hem geduld zal geven?
  Of zal God hem in een situatie brengen waarin hij geduldigheid kan leren?

Kindermoment

Uitleg Kindermoment GKV Assen-West

Wat is een kindermoment?

Een kindermoment is een moment in de eredienst waarbij speciale aandacht is voor de kinderen. Dit kan op allerlei manieren: in het kort d.m.v. een voorbeeld de boodschap van de preek duidelijk maken, in eenvoudige taal.
Maar ook kan het bv. een gedeelte van de preek uitlichten, of een vertelling vanuit de kinderbijbel zijn.
Een kindermoment wordt vaak door een dominee zelf gedaan.
Door de kinderen hierbij naar voren te roepen hebben we directer contact, kunnen we ze beter betrekken bij het kindermoment en bij het verhaal – door bv. de kinderen iets te vragen, of hen iets te laten zien of laten doen.

Doel

Het doel van het kindermoment is de kinderen van de gemeente op hun niveau te betrekken bij de verkondiging van Gods Woord. We streven ernaar om dit ook zorgvuldig en passend in de eredienst te laten verlopen.
We willen hiermee de kinderen stimuleren actief en bewust mee te doen tijdens de eredienst. En hopen hen zo ook de boodschap van het evangelie mee te geven.
Door het kindermoment goed voor te bereiden met de dienstdoende dominee, proberen we goed aan te sluiten bij de preek. Het is dan ook waardevol als het dan ook (gedeeltelijk) weer verweven wordt in de preek.

Waarom een kindermoment?

De kinderen horen erbij in de kerkdienst, hebben daar hun eigen plek.
Ook zij zijn als kleine kraal aan de kralenketting geregen – zij hebben van God hun eigen plekje in onze gemeente van Assen-West gekregen!
En we zien het ook als opdracht om de kinderen van onze gemeente ook iets van de preek mee te geven: ‘Wij willen het onze kinderen niet onthouden…’(Psalm 78: 4 en 5) en ‘Laat de kinderen tot mij komen…’ (Marcus 10:14-16)
Voorwaarde is wel: eerbied en zorgvuldigheid, want Gods eer moet centraal staan.

Uitvoering

Voor een kindermoment hebben we ongeveer 5 tot maximaal 10 minuten nodig. De dienstdoende dominee bepaalt wanneer het kindermoment plaatsvindt.

Doelgroep

De doelgroep voor het kindermoment zijn de kinderen van de basisschool.
Maar daarbij streven we er naar om het kindermoment zo te maken, dat u als gemeente er ook iets aan kan hebben – ter verduidelijking van de preek, of tot opbouw van uw/jouw geloof!