kalender

Geen evenement in de kalender
September 2020
zo ma di wo do vr za
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

De kerkdienst

Wat gebeurt er in onze kerk?

In onze kerk komen we iedere zondag samen voor een eredienst.
Wij ontmoeten elkaar voor, tijdens en na de dienst en samen met de predikant die als voorganger optreed, zingen wij liederen (Psalmen en gezangen).
Centraal in de kerkdienst staat een overdenking (preek) en bidden wij tot God..
De kerkdeuren staan open voor iedereen. Voor een ieder die lid is, maar ook voor een ieder die een kijkje wil komen nemen.
En is er dan iets wat u wilt weten? Vraag er naar, de mensen geven u graag antwoord!
In de hal van de kerk is altijd iemand van de welkomscommisie aanwezig welke u ook graag verder wil helpen.
Tijdens de kerkdienst worden de te zingen liederen en te lezen Bijbelgedeelten getoond op de beamer, zodat u makkelijk kunt meelezen en meezingen als u dat wil. Meestal wordt ook tijdens de preek gebruik gemaakt van de beamer.

Hoe ziet een kerkdienst er uit?
Voor de dienst leest een ouderling of de voorganger enige mededelingen voor. Daarna vraagt de voorganger de aanwezigen te gaan staan. Vervolgens is de dienst als volgt opgebouwd. Dit wordt ook wel de liturgie genoemd. De liturgie wordt voor iedereen zichtbaar getoond voorin de kerk.
 
Morgendienst
* Gezongen Votum en groet. (waarbij de aanwezigen gaan staan)we spreken hier ons vertrouwen uit in God en ontvangen de zegen.
* Psalm of gezang (de aanwezigen gaan hierna weer zitten)
* Voorlezing van de tien geboden
* Psalm of gezang
* Gebed door de voorganger
* Voorlezen van een tekstgedeelte uit de Bijbel
* Gemeentezang, als antwoord op de bijbellezing
* Voorlezen van de tekst (het bijbelgedeelte, waarover de preek zal gaan)
* overdenking naar aanleiding van deze tekst
* Psalm of gezang
* Dankgebed
* 2 Collectes
* Psalm of gezang (de aanwezigen gaan hierbij staan)
* Zegengroet
* Einde van de kerkdienst
 
Middagdienst
* Gezongen Votum en groet. (waarbij de aanwezigen gaan staan)we spreken hier ons vertrouwen uit in God en ontvangen de zegen.
* Psalm of gezang (de aanwezigen gaan hierna weer zitten)
* Gebed door de voorganger
* Voorlezen van een tekstgedeelte uit de Bijbel
* Gemeentezang, als antwoord op de bijbellezing
* Voorlezen van het bijbelgedeelte waarover de preek zal gaan.of een gedeelte uit de Heidelbergse Catechismus (leerboek van de kerk)
* Preek naar aanleiding van deze tekst
* Psalm of gezang
* Geloofsbelijdenis, staand en eventueel gezongen
* Dankgebed
* 2 Collectes
* Psalm of gezang (de aanwezigen gaan hierbij staan)
* Zegengroet
* Einde van de kerkdienst

Collecten
Aan het eind van de kerkdienst wordt een collecte gehouden, dat is een inzameling van geld voor bepaalde doelen. U bent niet verplicht hier aan mee te doen, voel u daarin vrij.

Doop en Avondmaal
Het kan zijn dat u een eredienst meemaakt waarin er of gedoopt en/of avondmaal gevierd wordt. Beide gebeurtenissen vinden we heel belangrijk, ze zijn voor ons een waardevolle onderstreping van de inhoud van de Bijbel. Ze laten symbolisch zien dat we van genade mogen leven. Dat het heel bijzonder is dat God zijn naam aan onze naam wil verbinden (doop) en dat we delen mogen in wat de Here Jezus door zijn dood en opstanding voor ons heeft bereikt (avondmaal).

In principe is het avondmaal alleen bedoeld voor belijdende leden van onze gemeente. Als u het als gast toch wilt meevieren, neem dan contact op met een lid van onze gemeente. Hij/zij zal u dan doorverwijzen naar de kerkenraad.

Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met onze predikant Garmt Sander