Nadenker

 • Ik geloof in God zoals een blinde gelooft in de zon: niet omdat hij haar ziet, maar omdat hij haar voelt.

 • Al is de haat nog zo groot, Gods liefde is altijd groter.

 • Is het gebed uw stuurwiel of uw reservewiel?

 • Toen je geboren werd, huilde je en veherheugde de wereld zich.
  Leef je leven zo dat als je sterft, de wereld huilt en jij je verheugd.

 • Ons geloof wankelt wel eens, maar Gods trouw nooit.

 • Wie Jezus wil volgen moet Hem dan ook voor laten gaan

 • Als iemand bidt om geduld, denk je dat God hem geduld zal geven?
  Of zal God hem in een situatie brengen waarin hij geduldigheid kan leren?

 • Het geloof is een stok om op te leunen, niet om anderen mee te slaan.

 • Als je niet kunt slapen ga dan geen schaapjes tellen, maar ga met de Herder praten.

 • Wat je aan Jezus geeft, ben je niet kwijt.

 • Praten met God is belangrijker dan Hem begrijpen.

 • Meet de weg die u gaat niet in kilometers, maar in mooie momenten.

 • Wees een levensgenieter! Hij stierf voor ons, laten wij voor Hem leven...

 • Het is niet de kracht dat we nooit vallen, maar dat we telkens weer op mogen staan.

 • Je bent niet kostbaar omdat God van je houdt, maar God houdt van je omdat je kostbaar bent.

Symboliek van (en in) de Maranathakerk

De Maranathakerk verrees in 1966 in het gebied waar een nieuwe stadswijk gebouwd zou worden. Eerst is besloten tot de manier waarop de kerk geconstrueerd en vormgegeven zou worden. Pas daarna is uit meerdere inzendingen vanuit de gemeente gekozen voor de naam Maranathakerk.

Het dak
Het gebouw met z’n dak doet denken aan drie bijbelse beelden.
Eerst aan een moedervogel, die haar kuikens onder haar vleugels laat schuilen. Zo zorgt God voor Zijn volk.
Je moet ook denken aan een vogel die wil opvliegen, van de aarde weg, de hemel tegemoet, naar het Zuiden, waar het zonlicht straalt! Deze indruk wijst op de levende verwachting van de Heer Jezus die eens op de wolken terug zal keren. Maranatha betekent immers: kom, Heer!
Tenslotte verbeeldt het kerkgebouw een tent. We zijn hier nog in onze aardse tent. We kamperen als het ware nog in dit gebroken leven, want we zijn hemelburgers die de stad met fundamenten uit de hemel verwachten, het Nieuwe Jeruzalem, waar alle gelovigen in heerlijkheid zullen mogen wonen!

De kerkzaal
De kerkzaal is ook vol Bijbelse symboliek.
De sacramenten doop en avondmaal zijn fijnzinnig artistiek afgebeeld in de beglazingen links en rechts, waar de doortocht door de Rode Zee zichtbaar is en aan de andere kant het laatste avondmaal van de Heer Jezus.

Het nieuwe Jeruzalem is gelijk in lengte en breedte. Zo ook de ruimte waar de gemeente zich in de zaal opstelt. 20 bij 20 meter, en onder de ramen door van boven omsloten met een brede – betonnen – band. Die bepaalt ons bij de band van de gemeenschap der heiligen. Om zo als kerk in al onze kleurrijke verscheidenheid één te zijn in onze Heer. Deze band wordt gedragen door twaalf zuilen. Het getal twaalf komt vaak in de Bijbel voor: o.a. Israëls twaalf stammen en de twaalf apostelen. Een dertiende zuil staat achter de kansel, middenin de as van het kerkgebouw; daar waar het woord van Gods genade wordt geschonken! Als gemeente zitten we daar in een halve cirkel omheen. De ambten zijn door de links en rechts vooraan geplaatste kerkenraadsbanken duidelijk aanwezig.

De doopvont
De (of: het) doopvont staat als een uitgestoken hand naar de gemeente toe en doet denken aan het koperen wasvat in de voorhof van de Joodse tempel. De doopvont wordt gedragen door een driedelige voet en omsloten door een koperen ring, want er wordt gedoopt in de naam van onze drie-enige God!